Formularz zgłoszeniowy naprawy pogwarancyjnej

Świadczymy usługi dla produktów marki Frugal®
W związku z naprawą pogwarancyjną/odpłatną przedstawiamy wstępną wycenę do potwierdzenia po diagnozie e-hulajnogi w serwisie: Transport e-hulajnogi w dwie strony + pakowanie 69,00 - 149,00 zł (uzależnione od wymiarów paczki); Serwis 79,00 zł - 189,00 zł (uzależnione od czynności naprawczych); + koszt części zamiennych. W przypadku rezygnacji należy opłacić serwis oraz transport. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją powyższej treści.
Po wypełnieniu formularza nasz pracownik skontaktuje się z Tobą telefonicznie lub mailowo w ciągu dwóch dni roboczych. Kolejnym krokiem będzie odebranie e-hulajnogi za pośrednictwem kuriera, którego zlecimy. Wszystkie niezbędne informacje będą zawarte w wiadomości mailowej. W przypadku problemu ze spakowaniem Twojej e-hulajnogi zachęcamy do skorzystania z filmiku instruktażowego znajdującego się na naszej stronie https://frugal.pl/faq/ -> Jak przygotować e-hulajnogę do transportu?
UWAGA: Poniższe dane kontaktowe są automatycznie zaczytywane przez przewoźnika realizującego odbiór i wysyłkę sprzętu
Hulajnoga elektryczna / Elektryczny pojazd samobalansujący / E-pojazd / Akcesoria / Rower elektryczny
Problem z zasięgiem? Przed złożeniem reklamacji sprawdź ciśnienie w oponach i regulację hamulców. Dodatkowe informacje znajdziesz w zakładce FAQ - najczęściej zadawane pytania dostępnej na naszej stronie www.frugal.pl/faq/

Zdjęcie produktu lub dowód zakupu *

Załącznik

ZDJĘCIE 1 - OPCJONALNIE

Załącznik

ZDJĘCIE 2 - OPCJONALNIE

Załącznik

ZDJĘCIE 3 - OPCJONALNIE

Załącznik
Prośba o zwrot zużytych części z tytułu naprawy płatnej powinna zostać zgłoszona w wiadomości mailowej, najpóźniej wraz z wyrażeniem zgody na naprawę płatną. W przypadku braku informacji części zostaną poddane utylizacji.
Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub "RODO") informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot oferujący reklamowane produkty więcej w polityce prywatności LINK.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia w zakresie usterek stwierdzonych w zakupionym lokalu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy), a ponadto w celu prowadzenia rejestru zgłoszeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych).
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. firmy z branży IT w zakresie serwisu: sprzętu komputerowego, systemu elektronicznego obiegu informacji i dokumentów, oprogramowania,
  2. firma obsługująca system reklamacyjny, tj. DNA01 Marcin Bara, ul. Jana Kochanowskiego 14/30, 01-864 Warszawa,
  3. kancelarie prawne,
  4. firmy kurierskie,
  5. producenci produktów lub materiałów,
  6. wykonawcy napraw zgłoszonych reklamacji,
  7. firma zajmująca się niszczeniem dokumentów,
  8. a także podmioty działające w ramach grupy przedsiębiorstw,
  przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia rejestru reklamacji
 5. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania wobec przetwarzania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego zrealizowania Państwa zgłoszenia.